The Warrior

Culloden moor

We leven vele verschillende persoonlijkheden in onze incarnaties, maar er is ook zoiets als een zielskarakter, met eigenschappen die zich door levens heen manifesteren en ontwikkelen. Ik ben een Warrior.

My Scottish thistle

Ik bekeek haar goed, ze raakte iets in mij… iets ouds… iets bekends…