Privacy & Cookiebeleid

Privacy & Cookiebeleid van Writing Warriors Publishing.

Writing Warriors Publishing vindt je privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.

Als je klant bent of deze website bezoekt, worden er mogelijk privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Verzameling Beperken

Wij letten erop dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten. 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Het Gebruik Van Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Voornaam.
Achternaam.
Adres.
Postcode.
Woonplaats.
Land.
Telefoonnummer.
factuuradres.
e-mailadres.
betalingsgegevens.
inloggegevens.
geslacht.
Kvk-nummer en btw-nummer.
Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daarmee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website.
 • het aanbieden van functionaliteiten via de website.
 • het aanmaken van uw account.
 • het controleren van toegang tot uw account.
 • het afhandelen van uw bestellingen.
 • het factureren van de afgenomen diensten.
 • het registreren van domeinnamen.
 • het versturen van nieuwsbrieven.
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening.
 • het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen.

Contactformulieren En E-Mails

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang dat wettelijk verplicht is.

E-mail en mailinglijsten

Self Hosted fluent CRM Mailinglijsten en persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via Fluent CRM in onze eigen databases.

Cookies (Noodzakelijke Cookies)

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Google Analytics (Niet Noodzakelijke Cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ik wil er wel op wijzen dat er:

 • een bewerkersovereenkomst is afgesloten 
 • de gegevens worden anoniem verwerkt;
 • ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
 • geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Facebook Pixel Analytics (Niet Noodzakelijke Cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ik wil er wel op wijzen dat er:

 • een bewerkersovereenkomst is afgesloten 
 • de gegevens worden anoniem verwerkt;
 • ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld;
 • geen gebruik wordt gemaakt van andere Facebook -diensten in combinatie met Facebook-pixel.

Vertrouwelijkheid En Verstrekking Aan Derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren alleen in overleg met u, en worden anders direct verwijderd na afloop van de overeenkomst.

Rechten Van Betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan:

Writing Warriors Publishing
Kogendijk 33
1862 XB Bergen

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

Wijzigingen Privacy- En Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de pagina contact.